Öğretmenlerin 70’i hala öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimi konusunda desteklenmesi gerektiğini düşünüyor

Öğretmen Akademisi Vakfı, salgın sonrası yüz yüze tamamlanan 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin mesleki ve kişisel deneyimleri ile ilgili görüşlerini öğrenebilmek amacıyla ‘’Yıl Sonu Değerlendirme Anketi’’ gerçekleştirdi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 639 öğretmenin katıldığı anket, eğitim yılında öğretmenleri zorlayan faktörler ve destek bekledikleri konular hakkında önemli bilgiler içeriyor. 

 

Yeni eğitimler, meslektaşlarla yapılan iş birlikleri ve takım çalışmaları öğretmenleri olumlu etkiliyor

Katılımcı öğretmenlerin, yüz yüze eğitime yeniden başladıkları zaman (2021 Eylül) ve dönem sonunda kişisel iyi olma hallerini derecelendirmeleri istendiğinde, iyi olma hallerinin dönem sonunda görece yükseldiği anlaşıldı. Fakat dönem başı ve sonu karşılaştırıldığında iyi olma hallerine ilişkin değerlendirmelerde 1 ve 2 gibi marjinal değerlerin dönem sonunda daha fazla öğretmen tarafından verildiği dikkat çekti. Bu durum da öğretmenlerin iyi olma hali üzerine çalışmaların devam etmesi gerektiğini gösteriyor.  İyi olma halini olumlu etkileyen faktörler arasında gelişime katkı sunan yeni eğitimler, meslektaşlarla olumlu iş birlikleri ve takım çalışmaları gibi maddeler öne çıktı. Olumsuz etkileyen faktörler arasında ise idari yönetimle ilgili sorunlar, meslektaşlar ve velilerle yaşanan iletişim problemleri, akademik öğrenme kayıpları, ekran bağımlılığı, motivasyon eksikliği gibi konular dikkat çekti. 

 

Sınıf içi kurallara ve yönergelere uyum sağlanamaması öğretmenleri en çok zorlayan konular arasında 

Ankette yüz yüze eğitime yaklaşık olarak 1,5 yıl ara verilmesinin ardından öğretmenlerin mesleki yaşamlarında karşılaştıkları, onları zorlayan öğrenci davranışlarının neler olduğuna dair bir soru yöneltildi. Öğretmenlerin 24’ü sınıf içi kurallara uyamama, 17’si yönergelere uyamama ve 16’sı da ders içi etkinliklere katılımda olan isteksizliği en çok karşılaştıkları sorunlar olarak belirtti. Bunları ders materyallerini hazır bulundurmama ve ders dışı çalışmalara karşı olan isteksizlik takip etti. 

 

Öğretmenlerin 70’i öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimi konusunda desteklenmesi gerektiğini düşünüyor

“Yüz yüze eğitime dönüş sonrası öğrencilerinizin hangi alanlarda daha çok desteklenmesi gerektiğini düşündünüz?” sorusuna öğretmenlerin 70’i ‘’Sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçları’’ yanıtını verdi. Anketi dolduran öğretmenlerin 27’si (175 kişi) ise uzaktan eğitim  dönemindeki akademik öğrenme kayıplarını gidermeye yönelik çalışmalara ihtiyaç duyduklarını belirtti. 3’lük orana denk düşen “Diğer” seçeneği altında verilen yanıtlar ise davranış bozuklukları ve motivasyon sorunları, akran iletişimi ve ekran bağımlılığı, okul kültürüne uyum gibi başlıkları içerdi. 

 

Okul süreçlerinde veli katılımını artırmak şart

Özellikle veli iş birliği, yüz yüze eğitime dönüş sonrası okula uyum sürecini hızlandırma ve kolaylaştırma hususunda kritik bir öneme sahip. Öğretmenlerin 2021-2022 okul yılı boyunca veli katılımına yönelik değerlendirmelerinin ne yönde olduğunu öğrenmek amacıyla katılımcılara “Veli katılımı ve velilerle iş birliği konularındaki deneyimlerinize uygun seçenekleri işaretler misiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yaklaşık olarak yarısı (344 kişi, 46) yüz yüze eğitime dönüş sonrasında öğrencilerin okula uyum sürecinde velilerden destek alamadıklarını belirtti. 30’u ise velilerin bu süreçte yeterince destek olduklarını ifade etti. Son olarak anketi dolduran öğretmenlerin 24’ü (182 kişi) velilerin düzenli olarak iletişim kurma konusunda istekli olduklarını düşünüyor. Bu oran, eğitim programlarında da veli iş birliğinin göz önünde bulundurulması gerektiği savını doğruluyor. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yazar
Yazar
Twitter Facebook Google Linkedin Flickr YouTube

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
SİZ DE CEVAP YAZABİLİRSİNİZ
Bu yazı hakkında görüşünüzü belirtin.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.