Üsküdar Üniversitesi ve "Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therapeutics – SBMT) tarafından Balkanlar ve Ortadoğu Beyin Girişimi Zirvesi 1-2-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Beyin haritalama konusunda küresel çapta çalışmalar yapan aralarında ABD, İngiltere, Endonezya, Mısır ve İran’dan 50’ye yakın bilim insanının beyin hastalıkları ve tedavileri konusundaki son gelişmeleri ele aldığı zirvenin sonunda 20 maddelik uluslararası mutabakata imza atıldı. Uluslararası mutabakat, politika yapıcıları bilimsel verilere göre beyin sağlığı, bozuklukları ve zindelik politikalarını formüle etmeye çağırdı.

 

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi üç gün boyunca Balkanlar ve Ortadoğu Beyin Girişimi Zirvesi’nde beyin, omurga ve ruh sağlığı konusunda bölgesel bir konsorsiyum oluşturulması hedefiyle önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Balkanlar ve Ortadoğu'daki nörolojik bozuklukların, beyin cerrahisi, nöroloji, nöroradyoloji, psikiyatri, nöroteknoloji, nöromühendislik ve ilgili politikaların ele alındığı zirve ile Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki seçkin üniversitelerinden bilim insanlarını bir araya getirdi. 

 

20 maddede mutabakata varıldı 

Oldukça verimli geçen, Üsküdar Üniversitesi TV ve Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube hesabından da canlı olarak yayımlanan zirve sonunda 20 stratejik noktada ülkeler arası çok disiplinli iş birliklerini geliştirebilecek 20 maddelik uluslararası mutabakata imza atıldı.

 

Varılan mutabakatta şu ifadelere yer verildi: 

N20 Girişimi'nin ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Endonezya delegasyonları, nöroteknolojilerin dönüşümü, paylaşımı, entegrasyonu ve ticarileştirilmesi yoluyla  nöro-teşhiş ve tedavilerin hızlandırılması ve uygulamaya alınabilmesinin uluslararası bir ortaklıkla sağlanabileceği hususunda aşağıdaki 20 maddede mutabakata varmışlardır. 

 

Uluslararası delegasyon, aşağıdaki 20 stratejik noktada ülkeler arası çok disiplinli işbirliklerini geliştirebilecek, iyi tanımlanmış ve koruma altına alınmış fikri mülkiyet sistemi aracılığıyla kaynakları, verileri, bilgileri, teknolojiyi ve eğitim programlarını paylaşmayı iyi niyetle kabul eder:

 

1-ME + Brain ve N20 Girişimlerinde insan beynini incelemek için bir konsorsiyum yaklaşımı izlemenin yanı sıra çok taraflı karşılıklı yarar sağlayan projeleri tanımlamak,

 

2- Nöropsikiyatrist/nörodejeneratif bozukluklar/AH ve demansın erken tespiti için birinci basamak sağlık uzmanlarına yönelik eğitim kursları yürütmek,

 

3-Ortadoğu ve Küresel/N20 ile ilgili politikaların uyumlu hale getirilmesi/veri paylaşımının, tahsisinin ve kullanımının standardizasyonu, tahmine dayalı, önleyici, teşhis ve tahmin edici öngörü modelleri oluşturmak,

 

4-Ortadoğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika’da beyin / ruh / omurga bozukluklarında öngörücü, önleyici, tanısal ve prognostik önlemlerin gelecekteki etkisinin nöro-ekonomik değerlendirmesine öncelik vermek,

 

5-Yenilik ve araştırmaya dayalı nöro-teknolojilerin tercümesini, entegrasyonunu ve ticarileştirilmesini kolaylaştırmak,

 

6-Bireylerde beyin ve davranış sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak için K-12 eğitimlerinin (biyo-davranış kursları) düzenlemek,

 

7-Ortadoğu'daki nöro-psikiyatrik/omurga bozuklukları için bölgedeki büyük verileri, biyobankaları ve klinikleri birbirine bağlayan bölgesel veri tabanının yerel ve bölgesel düzenlemelere uygun olarak entegrasyonu oluşturmak,

 

8-Nöro-psikiyatrik/omurga bozuklukları için araştırma, eğitim, savunuculuk ve yenilik için hasta merkezli ve kapsayıcı yaklaşımı benimsemek,

 

9-Toplumu ‘beyin’ farkındalığı konusunda eğitmek örneğin, nefese dayalı meditasyon ve psikolojik dayanıklılık gibi teknikleri kullanmak,

 

10-Uygun maliyetli ve invaziv olmayan nöro tarama (beyin, davranış ve zihinsel sağlık) yöntemleri oluşturmak ve uygulamak,

 

11-Klinik deneyler, tele-sağlık ve ilaç/cihaz kombinasyonu keşfi ve geliştirmeye ilişkin N20/ME+ düzenlemelerini ve kılavuzlarını birleştirmek,

 

12-Akademisyenler, tıp dernekleri, eğitim, hükümet, endüstri, kar amaçlı ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında N20 girişimleri (temel ve klinik bilim) için küresel ortaklık ve yeni finansman planları oluşturmak,

 

13-DSÖ, NIH, Dünya Bankası, Ulusal Fon Kuruluşları, IMF, Dünya Ekonomik Forumu, UNESCO, IFC ve BM gibi küresel örgütleri, endüstri liderlerini, parlamentoları ve ABD Kongresini ve Beyaz Saray'ı N20/ME+ girişimi tarafından geliştirilen politikalara dahil etmek,

 

14-Bakım kalitesini ve eşitliğini teşvik etmek için bölgesel, yerel yönetim ve STK'ların yanı sıra 13. maddede ifade edilen küresel kuruluşlarla işbirliği içinde yeterince temsil edilmeyen azınlıklara ve yetersiz hizmet verilen topluluklara/kliniklere ve projelere hitap etmek,

 

15-ME+ Inisiyatifini Kuzey Afrika ve Balkanlar'daki genişletmek,

 

16-Yukarıdaki yönergeleri kolaylaştırmak için taban ve devlet kurumları arasında stratejik işbirliği kurmak,

 

17-Bakıcıların ve bakım sağlayıcıların ruh sağlığı ihtiyaçlarını ele almak,

 

18-Bölgedeki yeni nesil kadın bilim insanlarını eğitmek ve yetiştirmek için Nörobilimde Kadınlar Grubunu (WING) geliştirmek ve genişletmek,

 

19-Yaşlı ve çocukların nöro-psikiyatrik ihtiyaçlarının ele almak,

 

20- Yukarıdaki hedefler için ortaklığı daim kılmak.

 

Öncelikli Gündem:

A) Hindistan Beyin Girişimi, 12-15 Ekim 2022
B) Endonezya'da N20,12-14 Kasım 2022
C) N20/ME+ girişimi için takip raporu hazırlamak
 D) İkinci yıllık ME+ zirvesinin tarihini ve yerini kararlaştırmak

 

Uluslararası delegasyon, politika yapıcıları bilimsel verilere göre beyin sağlığı, bozuklukları ve zindelik politikalarını formüle etmeye çağırıyor.”

 

Katılımcılara sertifika da verildi…

20 maddelik mutabakatın imzalandığı zirvede ayrıca katılım sağlayanlara da sertifika takdim edildi.  

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yazar
Yazar
Twitter Facebook Google Linkedin Flickr YouTube

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
SİZ DE CEVAP YAZABİLİRSİNİZ
Bu yazı hakkında görüşünüzü belirtin.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.